Omklædningsrum og forrum til sauna må benyttes 30 min før og efter sauna lukketid.

eks. hvis sauna lukker kl. 22:00 kan koden benyttes til kl. 22:30 herefter aktiveres alarmen automatisk.


I det tidsrum saunaen ikke er åben må man dyppe fra broerne og strandkanten.


Saunatiderne er fordelt som nedenstående:

Saunatider

Adgang til Det Blå Rum

Foreningen holder til i Det Blå Rum

Her finder du blandet andet saunaen med omklædningsforhold.


Adressen er Brændgårdvej 103, 7400 Herning

I denne billedserie vises nærmere hvordan adgang som medlem fungerer:

 • hvor du skal benytte dørkoder
 • hvilken bro du skal benytte hvis du vil stå i søen når du dypper
 • hvordan sauna forrummet ser ud
 • hvordan omklædningsrummet serud
 • og andet god information


Adgang til lokalerne:

Ved hver dør er der et tastatur panel.

Her skal du bruge din personlige 6-cifrede pinkode

efter fulgt af #.

Døren vil låse op, hvis du har adgang til lokalet i det tidsrum, du forsøger at komme ind.

Baderåd

2

Pas på is på trappe og bro.

Hold trappe og bro fri for is. Et fald kan have katastrofale følger.

3

Sænk kroppen roligt ned i vandet.

Spring aldrig på hovedet i. Gå aldrig direkte fra saunaen og i iskoldt vand. Hvis der går ca. 1 minut vil du være kølet så meget af, at
temperaturforskellen kun vil medføre en mindre blodtryksstigning.

Tests har vist, at jo større temperaturforskel der er
fra saunaen og det iskolde vand, jo større er risikoen for en alvorlig blodtryksstigning.

4

Bad aldrig alene.

Bad sammen og gå op sammen. Bad helst mindst 3 personer sammen, så én kan hjælpe den tilskadekomne og én kan hente hjælp.

Hvis en person bliver dårlig i vandet og skal hjælpes op, vil én hjælper sjældent være tilstrækkelig. Erfaringer viser, at der skal 4 personer til at hjælpe en person på et spineboard op af vandet.

1

Tjek badeforhold og kend redningsudstyret.

Hold øje med vejret.

Tjek vejret og tjek badevand.

5

Træk vejret rolig.

Hvis du trækker vejret for hurtigt, og hyperventilere, vil det kunne medføre at du besvimer i vandet.
Hvis du bliver dårlig, får et ildebefindende o.l. der betyder, at du har behov for andres hjælp, er tiden en kritisk faktor,
fordi alle i vandet kun har et begrænset aktivt tidsrum at kunne agere i i det kolde vand. Overlæge Bo Belhage har
gennemført forsøg der viste, at 2 ud af 16 forsøgspersoner besvimede i det kolde vand i løbet af bare 20 sek. Årsagen
var hyperventilation.

6

Hold øje med hinanden.

Dem man har hilst på inden man går i vandet, dem holder man øje med når man er i vandet.
Giv øjeblikkeligt signal til de andre, hvis du pludselig føler dig dårlig.
Råb eller plask med armene. Undgå at gribe fat i de andre, hvis du er ved at falde.

7

Hold dig tæt ved trappe eller opgang.

Kom ikke længere væk fra stigen/opgangen

end du kan nå den i få tag.
Badning varer ofte mellem 10 – 30 sek. Bader du i mere end 2 min. kan det kolde vand bevirke at kræfterne og følelsen i
fingre og tær reduceres mærkbart og det kan blive et problem selv at kunne kravle op af stigen eller trappen.

8

Svøm aldrig under isen.

Man kan ikke undervandssvømme så langt i iskoldt vand,

som man kan i tempereret vand. Kulden kræver hyppigere
vejrtrækning.

Ordensregler for brug af sauna og forrum

Herning svømmehal har udarbejdet følgende ordensregler vi som klub hører ind under. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte foreningen på info@dengulebadeand.dk • Gå altid i vandet, for du går i sauna
 • Forrummet må ikke benyttes til omklædning, og må kun benyttes til opbevaring af personlige genstande
 • Brug af sauna og forrum skal foregå tildækket i alle tids-rum på nær de "gule" tider, hvor tildækning er valgfri
 • Tildækket er fuldt badetøj eller håndklæde om krops-dele, der normal er tildækket af badetøj hos kvinder og mænd
 • Der skal altid benyttes siddeunderlag
 • Intet fodtøj er tilladt i saunaen, dog er badesandaler undtaget
 • Respekter andres sproglige- og intimitetsgrænser
 • Der må ikke bruges olier eller dufte i saunaen
 • Der må ikke stænkes eller hældes vand på saunaovnen
 • Under særlige arrangementer kan der afvikles sauna-gus. Det skal udføres af en uddannet gusmester, i forhold til materialer og retningslinjer for brug, udluftning osv. Det skal tydeliggøres overfor alle brugere, når der afvikles saunagus. Dette gøres via en mail til detblaarum@herning.dk for godkendelse af arrangementet, og herefter bliver andre brugene informeret gennem infoskærmen
 • Alle opfordres generelt til at holde sig orienteret om særarrangementer i saunaen og Det Blå Rum, lukninger mv. på infoskærmen, der er placeret ved hovedindgangen
 • Det er tilladt for foreningerne i Det Blå Rum at opsatte opslag i deres dertil anviste rammer. Derudover er det ikke tilladt at opsætte opslag i og omkring Det Blå Rum og heller ikke ved saunaen
 • Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt ved Det Blå Rum og heller ikke i saunaen
 • Glas/glasflasker og madvarer må ikke medbringes i saunaen.
 • Ved spørgsmål til brug af saunaen og Det Blå Rum bedes du kontakte Herning Svømmehal på detblaarum@herning.dk
 • Overholdes ordensreglerne ikke, vil dette medføre bortvisning. Der kan forekomme kontrol