Herning Svømmehals ordensregler:

ved Det Blå Rum pr. februar 2023


Ordensregler for saunaen ved Det Blå Rum:

Forrum

Forrummet må ikke benyttes til omklædning, og må kun benyttes til opbevaring af
personlige genstande


Sauna

Gå altid i vandet før du går i sauna


Brug af sauna og forrum skal foregå tildækket i alle tidsrum på nær de ”gule” tider,
hvor tildækning er valgfri


Tildækket er fuldt badetøj eller håndklæde om kropsdele, der normalt er tildækket af
badetøj hos kvinder og mænd


Der skal altid benyttes siddeunderlag


Intet fodtøj er tilladt i saunaen, dog er badesko/sandaler undtaget


Der må ikke bruges olier eller dufte i saunaen


Der må ikke stænkes eller hældes vand på saunaovnen


Under særlige arrangementer kan der afvikles saunagus. Det skal udføres af en
uddannet gusmester i forhold til materialer og retningslinjer for brug, udluftning osv.
Det skal tydeliggøres overfor alle brugere, når der afvikles saunagus.

Brug af sauna i foreningernes tider følger de ordensregler, der er gældende for den forening, der har tiden -   dog skal siddeunderlag altid benyttes. Dette gøres via en mail til detblaarum@herning.dk for godkendelse af arrangementet, og
herefter bliver andre brugene informeret gennem infoskærmen.


Glas/glasflasker og madvarer må ikke medbringes i saunaen


Generelt

Det er vigtigt at du altid respekter andres sproglige- og intimitetsgrænser


Bader du uden badetøj, skal du udvise diskretion og tage hensyn til andre.


Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt ved Det Blå Rum og heller ikke i
saunaen


Er det spørgsmål omkring Det Blå Rum, kan der rettes henvendelse til Herning
Svømmehal på detblaarum@herning.dk.
Overholdes ordensreglerne ikke, vil dette medføre bortvisning.


Praktisk information:


I dette link finder du  billedserie som viser:

  • hvor du skal benytte dørkoder
  • hvilken bro du skal benytte hvis du vil stå i søen når du dypper
  • hvordan sauna forrummet ser ud
  • hvordan omklædningsrummet serud
  • og andet god informationAdgang til lokalerne:

Ved hver dør er der et tastatur panel.

Her skal du bruge din personlige 6-cifrede pinkode

efter fulgt af #.

Døren vil låse op hvis du har adgang til lokalet i det tidsrum

du forsøger at komme ind.